โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Onlineกิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 48 ที่ผ่านมา ทางบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด นำโดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ และคุณอัมภิณี ด่านตระกูล ผู้บริหารจากโปรซอฟท์ พร้อมด้วยพนักงานโปรซอฟท์ สาขาขอนแก่น ได้เดินทางไปสรงน้ำพระ
 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้เยี่ยมชม Prosoft
รศ.ประยูร บุญประเสริฐ และทีมงานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้เยี่ยมชมบริษัทฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2548 โดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ CEO บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นผู้ให้การรับรอง
 

โปรซอฟท์เซ็นต์สัญญาตกลงการพัฒนาโปรแกรม HRMI
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2548 ทางบริษัท โปรซอฟท์ ฯ โดย คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ (CEO) และ คุณอัมภิณี ด่านตระกูล (MD) พร้อมด้วยทีมงาน SA จำนวน 4 ท่าน และ บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (LAT)
 

ก้าวสู่ความสำเร็จปีที่ 11 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ (CEO) , คุณอัมภิณี ด่านตระกูล ( กรรมการผู้จัดการ ) และพนักงานบริษัท ได้ร่วมฉลองความสำเร็จของโปรแกรมสำเร็จรูป WINSpeed ที่มียอดขาย 100 ล้านบาท
 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 9 - 13 จาก 13