โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

รางวัลคุณภาพโปรซอฟท์
บริษัท โปรซอฟท์ ฯ เข้าร่วมโครงการเกณฑ์คุณภาพซอฟต์แวร์ TQS (Thai Quality Software) และได้ผ่านการประเมิน มาตรฐานกระบวนการผลิตและ การจัดการซอฟต์แวร์มีคุณภาพมีมาตรฐานกระบวนการผลิตและการจัดการ


ตามข้อกำหนดของ TQS Level 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตร TQS Level 2 ณ ห้องสัมนา 2 ชั้น 1 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย ท่านปราโมชย์ วิทยาสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม