Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

Support ศูนย์บริการลูกค้าโปรซอฟท์ แผนก Maintenance
ศูนย์บริการลูกค้าโปรซอฟท์ แผนก Maintenance 02-739-5902
 
Call Center
ศูนย์บริการลูกค้า :
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น.
Tel. :   02-739-5902
02-402-6562
02-402-8067
081-358-0056
081-358-0058
081-359-7680
081-359-7686
088-259-0456
081-359-6920
088-554-1611
Email :  
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
FAQs Online
การค้นหาคำถาม-ตอบ :
ของการใช้งานโปรแกรมด้วย Video ภาพและเสียง รวมทั้งคำอธิบายแสดงภาพประกอบ Step By Step ซึ่งสะดวกและง่ายในการทำความเข้าใจด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Online complaint service ร้องเรียนการให้บริการ
ร้องเรียนการให้บริการ :
สอบถามปัญหาการใช้งานโปรแกรม, สอบถามปัญหาด้านเทคนิคหรือแจ้งปัญหาโปรแกรม ทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบริการ Maintenance
สิทธิสำหรับลูกค้า
Maintenance
หมดอายุสัญญา
Maintenance
การบริการที่ศูนย์โปรซอฟท์ ( In house)  
1. มีเจ้าหน้าที่  Support  รับผิดชอบประจำแต่ละบริษัท -
2. อบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ (Training Center) ครั้งละ 2 ท่านไม่จำกัดจำนวน
    ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
-
3. การแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาประกอบด้วย
    3.1 คำปรึกษาทางโทรศัพท์และบริการถาม - ตอบทาง E-Mail
    3.2 ทาง Internet, Remote Access และ VNC
    3.3 การบริการ Online ผ่านระบบ Modem (กรณีนี้ผู้ใช้ต้องจัดหา Modem
         หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ)
-
4. การ Update Version Program
    4.1 เป็นการ Update Version Program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard
         เท่านั้น
-
5. การ Upgrade Version program
    5.1 เป็นการ Upgrade Version Program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard
         เท่านั้น ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ Upgrade
-
6. การติดตั้งและทดสอบโปรแกรมที่ศูนย์โปรซอฟท์
    6.1 การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
   
6.2 การติดตั้งระบบงานใหม่
-
7. บริการ Set From ตามรูปแบบฟรีตาม Package ที่ได้รับสิทธิ์จำนวนการ
    Set From ตามเงื่อนไขบริการ
-
8. บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Master Files จะได้รับสิทธิ์ฟรีครั้งแรก     
    ตามPackage การโอนข้อมูลMaster File ตามเงื่อนไขบริการ
-
9. จัดส่ง E_Newsletter เพื่อแจ้งข่าวสารของโปรซอฟท์ทุกเดือน
10. สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งาน E-Learning ได้ที่ old.prosoft.co.th    
11. สามารถดูข้อมูล ของ FAQ ได้ที่ old.prosoft.co.th
12. กรณีแผ่นโปรแกรมได้รับความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติทาง
     ธรรมชาติ ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งมายังบริษัท ฯ เพื่อขอรับแผ่น  
     โปรแกรมต้นฉบับใหม่ (ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ Maintenance)
 
     
บริการนอกสถานที่ ( Maintenance On Site) จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ Consultant บริการ Onsite
   1.1 กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น
        5,000 บาท/คน/Mandays
   1.2 ต่างจังหวัด 7,000-10,000 บาท/วัน/คน
   1.3 ค่าพาหนะเดินทางต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่บริการ (Consult) 1,000-3,000 บาท/วัน/คน คำนวณตามระยะทาง
-
2. การบริการกรณีผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หากท่านต้องการ
    การบริการนอกสถานที่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น
   2.1 การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.2 การติดตั้งระบบใหม่
        - กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น
           3,000  บาท /คน/Mandays
        - ต่างจังหวัด 4,000  บาท /คน/Mandays
-
     
บริการเสริม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1. บริการเซ็ตฟอร์ม 3,000 บาท/ฟอร์ม -
2. โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น 5,000 บาท/ครั้ง -
3. โอนย้ายยอดยกมา คิดค่าใช้จ่ายตาม Man/days ที่เกิดขึ้นจริง -
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
 
  1. เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
  2. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดอัตราค่าบริการไม่รวมค่าเดินทาง
    2.1 คิดค่าเดินทาง 1,000-3,000 บาท/วัน/คน คำนวณตามระยะทาง
    2.2 ระยะทางเกิน 300 Km. เดินทางโดยสายการบินไทย ลูกค้าต้องส่งตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
    2.3 กรณีที่ไม่มีสายการบินให้ลูกค้าส่งตั๋วรถทัวร์โดยสารให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
  3. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับบริษัทฯก่อนให้บริการ
  4. การบริการที่ศูนย์โปรซอฟท์ (In house) ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น.-17.45น.
  5. การบริการนอกสถานที่ ณ บริษัทผู้ซื้อ (On Site) ไม่สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ปีต่อไปได้และไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด การชำระค่าบริการ Maintenance ได้
  6. สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าต้องชำระโอนเงินให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
  7. บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Master Files ท่านจะได้รับสิทธิ์ฟรีครั้งแรกตาม Package หากต้องการโอนข้อมูล Master File เพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายครั้งละ  5,000 บาท (ไม่รวมภาษี) และลูกค้าต้องจัดข้อมูลตาม Template ที่กำหนดและส่งกลับ มายังบริษัทฯ
  8. บริการ Set From ตามรูปแบบ ท่านจะได้รับสิทธิ์จำนวนการ Set From ฟรี ตาม Package หากต้องการ Set From เพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายฟอร์มละ  3,000 บาท (ไม่รวมภาษี) และลูกค้าต้องตรวจสอบ ,จัดส่งข้อมูลตาม Template ที่กำหนดและส่ง กลับมายังบริษัทฯ 
  9. สำหรับลูกค้า Modify จะคิดมูลค่า Maintenace รายปีจาก (มูลค่าของโปรแกรมก่อนหักส่วนลด Xอัตรา MA รายปี) รวม กับ (มูลค่าของงาน Modifly ก่อนหักส่วนลดXอัตรา MA งาน Modify รายปี) เช่น ลูกค้า WINSpeed –Cor กรุงเทพฯมีงาน Modify = (400,000 x 10%) + (มูลค่าของงาน Modifly ก่อนหักส่วนลด x 10 % )
  10. บริการเสริมทาง Website สามารถรับบริการได้ที่ old.prosoft.co.th
  11. กรณีบริษัทในเครือที่ซิ้อโปรแกรมในราคาที่ได้รับส่วนลดของบริษัทในเครือแล้ว หากสำนักงานใหญ่ไม่มีความประสงค์จะ ต่อสัญญา MA บริษัทในเครือจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนแทนสำนักงานใหญ่
  12. Maintenance Agreement ฉบับนี้ มีอายุตามสัญญาให้บริการคือ 1 ปีสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาบริการ Valid Date
  13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า