โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   
Books Corner  
สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM
"เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศบนนวัตกรรมที่ทันสมัย ซอฟท์แวร์ของคนไทยเพื่อธุรกิจไทย"

 

Prosoft CRM
ซอฟท์แวร์บริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
"คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อให้ได้มาและรักษาลูกค้าไว้กับองค์กรอย่างยาวนาน เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย"

เล่ม 1 ราคาเล่มละ 195.00 บาท

เล่ม 2 ราคาเล่มละ 150.00 บาท

Prosoft HRMI
คู่มือบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
"หนังสือคู่มือการใช้งาน โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI ประกอบไปด้วยข้อมูลและขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย และมีภาพประกอบ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง"

เล่ม 1 ราคาเล่มละ 195.00 บาท

เล่ม 2 ราคาเล่มละ 290.00 บาท

Accounting Software WINSpeed I
"หนทางสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้"
ราคาปก : 300.00 บาท
Accounting Software WINSpeed II
"หนทางสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้"
ราคาปก : 300.00 บาท
Accounting Software WINSpeed III
"หนทางสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้"
ราคาปก : 300.00 บาท
HR-Pro Human Resource & Payroll
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ
"คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริการงานบุคคล ให้เกินคุ้ม ประหยัดทั้งเวลา และรวดเร็วในการประมวลผล เราท้าให้คุณลอง"
ราคาปก : 150.00 บาท
Fixed Asset Management
ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
"คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารสินทรัพย์ นวัตกรรมเพื่อการบริหารสินทรัพย์ถาวร ช่วยในการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว"
ราคาปก : 150.00 บาท
Accounting Software Complete Guide
คู่มือ ผู้ฃื้อ ผู้ใช้และผู้สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี
"ก่อนซื้อ ก่อนใช้ อยากคุ้มค่า คุ้มเงิน ต้องอ่านเล่มนี้"
ราคาปก : 150.00 บาท
SMEs myAccount + CD
ระบบบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ
"สุดยอดซอฟแวร์ระบบบัญชีบน Windows ที่ดีมีคุณภาพและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกประเภทธุรกิจ และบุคคลทั่วไป"
ราคาปก : 300.00 บาท
Softbankthai