Who's Online


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
::
ธุรกิจซื้อมา - ขายไป (เคมีภัณฑ์)
 
:: ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท   :: จำนวนพนักงาน : 30 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

" เพราะว่าสะดวกในการทำงาน ช่วยในการทำงานได้มาก "

 
เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์
" โปรแกรมมีมาตราฐานที่น่าเชื่อถือ "
 
Software ของโปรซอฟท์ช่วยในการทำงานอย่างไร
" ช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว "
 
 

ขยายหน้าจอ : Click ขวาที่หน้าจอ > Switch to fullscreen