Who's Online


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
::
ธุรกิจซื้อ - ขาย เคมีภัณฑ์ ( ฟอกหนัง )
 
:: ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท   :: จำนวนพนักงาน : 17 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

" ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน ทำให้การทำงานง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น "

 
เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์
" เพราะว่าโปรแกรมของโปรซอฟท์ น่าจะใช้ได้ดีกว่าโปรแกรมตัวอื่นที่เคยใช้มา "
 
Software ของโปรซอฟท์ช่วยในการทำงานอย่างไร
" ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดจำนวนเอกสารในการทำงานได้มาก "
 
 

ขยายหน้าจอ : Click ขวาที่หน้าจอ > Switch to fullscreen