โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์ Software Yes จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ให้กับ 4 ประเภทซอฟต์แวร์ ดังนี้

ซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมบัญชี ได้แก่ โปรแกรม Prosoft WINSpeed และ Prosoft myAccount ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับการทำงานที่หลากหลายของทุกหน่วยงาน ปัจจุบันมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรม เช่น
 • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด
 • บริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
 • บริษัท นู ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด
ซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ โปรแกรม Prosoft HRMI และ Prosoft HR-Pro เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงานทำให้เกิดข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศสำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลากร รองรับงานส่วนต่าง ๆ ของระบบงานบุคคล ปัจจุบันมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรม เช่น
 • บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
 • บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
 • บริษัท ชบา รีสอร์ท จำกัด
 • บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด
 • บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
 • บริษัท ทรี คลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
ซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ได้แก่ โปรแกรม Prosoft CRM ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารงานขาย การตลาด และ การบริการลูกค้าเพื่อให้ได้มาและรักษาลูกค้าไว้กับองค์กรอย่างยั่งยืนและยาวนาน สามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แยกแยะประเภทลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรม เช่น
 • บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
 • บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
 • บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
 • บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บิลเลี่ยน เมส อินดัสตรี้ จำกัด
 • บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ชลบุรีสามมุขธานี จำกัด
 • บริษัท อันทาเรซ คอนซัลติ้ง จำกัด
ซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมควบคุมเวลาการทำงาน ได้แก่ โปรแกรม Prosoft BioScan ซึ่งเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถควบคุมเวลาการเข้าออกได้ 100% ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำ ปัจจุบันมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรม เช่น
 • บริษัท ศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด
 • บริษัท ตลาดน้ำสี่ภาค (พัทยา) จำกัด
 • บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ทรี คลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูโรเปี้ยน แสนค ฟู้ด
 • บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท สุธีรา เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด
 • บริษัท สยามน้ำมันพืช จำกัด