Who's Online

Prosoft CRM (Customer Relationship Management)  
ชื่อหนังสือ : สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM
ผู้เขียน : คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช
ISBN : 978-974-93332-8-0
ขนาดรูปเล่ม : 170x220 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ลักษณะ : พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม พร้อมแผ่น CD โปรแกรม
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร
ฝ่ายบริการ ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย
นิสิต-นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ : 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ : 05/2552

• รายละเอียดหนังสือ

 
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถนำ CRM มาปรับใช้กับองค์กรของคุณได้ง่ายขึ้น โดยใช้ซอฟแวร์ Prosoft CRM และ Prosoft E-mail Marketing เป็นเครื่องมือสำหรับงานขาย งานบริการ งานการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง